Lliwiol

Bilingual social media training and mentoring
Hyforddiant a mentora dwyieithog cyfryngau cymdeithasol

text

Ydych chi’n defnyddio y logo Twitter cywir?

Ydych chi’n defnyddio y logo Twitter cywir?

Faint ohonoch chi sy’n dal yn defnyddio yr hen logo Twitter?

Dwi’n gweld llawer o gwefannau, gwaith print a hyd yn oed rhaglenni teledu yn defnyddio’r hen logo t.

Hen logo t Twiter

Newidodd y logo o’r ‘t’ i’r aderyn fel y mae heddiw yn mîs Tachwedd 2009.

Logo newydd Twitter

Os rydych chi’n defnyddio y logo anghywir mae o fel cam sillafu enw rhywyn ac mae o hefyd yn eich gwneud i chi edrych yn amaturaidd ac ddim yn poeni sut…

View On WordPress

text

Yr Awr Gymraeg

image

Fideo i hyrwyddo yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Twitter pob nôs Fercher rhwng 8 a 9yh drwy ddefnyddio’r hashnod #yagym

Cyfle gwych i chi rannu newyddion a cynnyrch i ddefnyddwyr Gymraeg arall Twitter.

View On WordPress

link

Caitlin Moran: why I love Aberystwyth

paywallwasdown:

image

There was noisy sex in a caravan and rain but our writer fell in love with Aber at 13 and still loves it today

We first went to Aberystwyth when I was 13, at the height of my parents’ hippydom. We had no TV, we lived on huge pans of lentil soup and I ran barefoot across fields so much that…

Following